SZERVEZET- ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS - lehetséges modulok


Letölthető "Csapatépítő programok, tréningek 2018/19 kiadványunk"
 
DR. RÉTHY ISTVÁN, vezető tréner   Telefon: +36-20-80-44444

1995 óta felsőoktatásban dolgozom, 2000 óta tréner is vagyok. Szakterületeim a vezetés (menedzsment) és a kommunikáció, így aztán vezetéstudományt, szervezeti magatartást, szervezetelméletet, és üzleti kommunikációt oktatok, illetve ezzekkel kapcsolatos tréningeket vezetek MAGYARUL és ANGOLUL.

Eddig közel 400 csoportnak tartottam - a visszacsatolások alapján hatékony és sikeres - tréningeket a következő tematikákban: önismeret, személyiségfejlesztés, szociális készségfejlesztés, vezetői készségfejlesztés,coaching típusú vezetés, vezetői mentalitás (MQ, EQ), kommunikációs készségfejlesztés, prezentáció, tárgyalástechnika, konfliktuskezelés, csapatépítés. A magas szintű képzési programok, illetve a hatékony interakciót lehetővé tevő tréningek a kedvenc területeim. Jól érzem magam ebben a szerepkörben; bizonyára azért, mert azt mondják, kellő profizmussal művelem szakmám.

Doktori disszertációm is nevelés-, illetve vezetéstudomány irányultságú, tehát mélyebb kutatásaimban is az emberekkel való foglalkozást, az emberi viselkedést és annak befolyásolási lehetőségeit vizsgálom közelebbről.

Bemutatjuk a főbb fejlesztési területekre csoportosított, modulokba rendezett elemeket. A modulok hossza 45-90 perc között változik csoportlétszámtól függően is. Az elemek szinte mindegyike szabad térben is kivitelezhető, ha az időjárás engedi. Természetesen, a tematikus gyakorlatok tárháza ennél lényegesen bővebb - speciális igényeihez igazítjuk programjainkat a legmagasabb hozam elérése érdekében. 

 CSAPATÉPÍTÉS, CSAPATERŐSÍTÉS 

Az együtt dolgozó munkatársak szinergia hatása (a csapat több mint pusztán a tagok összessége) mindig aktuálissá teszi a teamek építését, újraépítését, erősítését. A közösen megélt élmények, a jól strukturált gyakorlatok garantáltan újraélesztik a mi tudatot, a csapatban erősödik vagy stabilizálódik a sikerélmény, s ezáltal az önbizalom és a magabiztosság is. Jellemzően ezekre a vonulatokra fókuszálunk, s ha csak konkrét speciális igény nem fogalmazódik meg, kerüljük a konfrontatív, vagy negatív értelemben versengő jellegű forgatókönyveket. Akkor vagyunk sikeresek, ha egy irányba „húzzuk a szekeret” - persze  kell egy jó vezér is…

 

Életmentő bor - Látványos, nagy koncentrációkészséget igénylő játék. A vízzel/borral teli óriás ballonra körkörösen kötözött kötelek segítségével a ballonban lévő anyag kiporciózása kisebb előre elhelyezett edényekbe, anélkül hogy az elhatárolt területre belépnének és a köteleken kívül máshoz érnének.

Titkosírás - Fejtsétek meg az üzenetet együtt! Aki leghamarabb megfejti, az győz. Együttműködés, munkamegosztás, koordináció, kommunikáció – mi kell a jó csapatmunkához?

Rettegés hegye - Bekötött szemmel, egyetlen biztonságot jelentő kötél segítségével, természet alkotta akadályok (szakadékok, kidőlt fák, sziklák) leküzdése az erdő 200 -300 m-es szakaszán egymáshoz és a kötélhez kötözve (egy látó emberrel), miközben váratlan meglepetések érik a csapatot, s mikor már azt hiszik, elérték céljukat, akkor kezdődik az igazi megpróbáltatás.

Csapdába esve A hegy tetején csapdába esik a csapat. A szorosan összekötözött „embercsomó” csak együtt mozogva, egymást segítve találhatja meg a kivezető utat. Hiba esetén az egész csapatot hegyi guruló menetbe kényszerítve, az erdő akadályainak zsákutcáiba jutva, azokon keresztülrágva maguk kell hogy felfedezzék a kivezető utat. Mindeközben vadászniuk kell a környezetbe nem illő, a játékmester által szándékosan félrevezető jelenségekre is.

Kifeszítve - Érdekes, nagyon látványos, szórakoztató verseny feladat, mely során emberméretű segédanyagok használatával, egymással szoros kontaktusban, de mégis testi érintkezés nélkül - egy speciális szerkezet felépítésével és használatával - mentik meg bajba jutott társaikat a csapatok.

Veszélyes hulladék - Szállítsátok a radioaktív hulladékot a megsemmisítőbe! Csapatmunka szűkös erőforrásokkal - kreativitás, közös gondolkodás, brainstorming gyakorlása. Az egyetlen járható út az együttműködés.

Sok jó kis helyen - A csoport egy 4x6 m-es műanyag, földre kiterített ponyvára áll. Feladatuk teljesen megfordítani maguk alatt a ponyvát úgy, hogy a csapat egyetlen tagja sem léphet le róla, vagy kettéhajtogatással egyre kissebb helyen együtt maradni. A hajtogatás művészete! Ki tud többet hajtani?

Pozitív pletyka - Mentálisan felejthetetlen élményt okozó interaktív játék. Valamennyi játékos a rá jellemző pozitív élmények, jelzők tucatjával találja szembe magát játékostársai jóvoltából. A dicséretet azonban valahogy meg kell hálálni…

Zoom - A csapat tagjai egy sorozatot raknak össze úgy, hogy minden csapattag csak egy elemet lát, de ezt nem mutathatja meg a többieknek. Elbeszéléssel, elmondással kell felépíteniük a helyes egymásutániságot.

MCSI - a Mátrai helyszínelők - A csapattagoknak leosztott információ-darabkákból kell megválaszolni a krimibe illő kérdéseket. Kooperáció, információ megosztás, információ rendszerezés, hatékony csapatmunka gyakorlása. Mikor megy a precizitás a hatékonyság kárára?

Közösségi verseny-puzzle - A csapat tagjainak egy alakzatot kell összerakniuk úgy, hogy minden tag csak részelemeket birtokol, amihez a többiek nem nyúlhatnak. A közös „kupaccal” persze bárki szabadon garázdálkodhat…

A majdnem lehetetlen küldetésA lehetetlennek, megoldhatatlannak tűnő feladványok sora végeláthatatlan és örökké izgalmas kihívás. A „mission impossible” kizökkent a gondolkodási sémáinkból (think outside the box), a csapat végülis sikerrel veszi az akadályokat, a sikerélmény pedig katartikus…

Darumadár pengeélen - A torony építéséhez szükséges elemek a kör közepén vesztegelnek. A csipesz csak tökéletes csapatkoordinációval válik hasznos munkaeszközzé. Melyik csapat tudja adott idő alatt a legmagasabb tornyot építeni?

A tojás nagy zuhanás - Az erőforrások igen korlátozottak, a feladat viszont egészen konkrét: megvédeni a tojást úgy, hogy a zuhanást épen (törés- és repedésmentesen) át vészelje. Kreativitás, közös gondolkodás, szinergia felsőfokon, s néhány igen szellemes megoldás az esemény mementójául…

Lávafolyam - A sodró lávafolyamból néhány stabil bazaltpillér látszik csak , s a csapatnak át kell jutni a másik partra, az életet jelentő biztonságba. Három palló, s az alattunk suhanó tűzfolyó – vajon sikerül-e épségben átkelni mindenkinek?

A karika utazás -  A hulahopp karika vidám utazása a csapaton át úgy, hogy az „útvonal” egyre bonyolultabb. Persze a nagyobb kihívások teljesítése extra pontokkal kecsegtet, ami a végelszámolásban még jól jöhet…

 
SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS, ÖNISMERET, ASSZERTIVITÁS

Minden hatékonyságnövelő folyamat önvizsgálattal kezdődik. Tisztában vagyunk-e erősségeinkkel, gyengeségeinkkel, tudunk-e visszacsatolást adni és kapni, tudunk-e nemet mondani, dicséretet és kritikát fogadni és adni? S mindezt profi módon, elegánsan?

 

 


Számold meg! Meggyőzhető vagy?Strukturált gyakorlat képzeletbeli időkényszerrel az asszertivitás, a merev álláspontok tartása veszélyeinek, illetve e nem létező korlátok lebontása szükségességének demonstrálására. Öt másodpercre felvillantott ábrán kell megszámolni az elemeket. Tagok közötti kommunikáció csak késobb engedélyezett.

Alkoss képet ösztönösenErősen pozitív kicsengésű élményt nyújtó páros vagy három fős gyakorlat az ösztönös emberismeret, énképerősítés, visszacsatolás adásának gyakoroltatására. Adott kategóriákba kell besorolni a partnert/partnereket, indoklással. Például, ha fa lennél, akkor nyír lennél, mert olyan úttörő, jól alkalmazkodó vagy, mint a nyír.

Határozd meg Magad, mint márkát, majd add el!Önprezentációs gyakorlat az erősségek kiemelésével, önbizalom- és magabiztosság-növelő hozammal.
Követni kell a márka-meghatározás alapelveit: versenyelőny, egyediség, azonosíthatóság, megbízhatóság, megkülönböztethetoség, stb.

Rajzold meg a csapatod, mint járművet! Hasonlít a márka-meghatározáshoz, de itt a csapatról van szó és az ábrázolásnak vannak jól értelmezhető szimbolikus elemei (például: mozog, vagy áll a jármű, ki vezeti, stb.). A művet prezentálni is kell.

Bírod a frusztrációt? VarázsbogárLehetetlennek tűnő feladat megoldása. Többféle probléma-megoldási stratégia kipróbálására „kényszeríti” a csapatot, illetve képet kapunk a frusztráció és az ambiguitás tűrés mértékéről is, melyek a kreativitáshoz elengedhetetlenek.

Életképek - Csapatonként egy pakli franciakártya (illetve onnan is dáma, király és az ász) szükséges a játékhoz és semmi más. A csapatok létszáma 5-7 fő, a kezdő játékos az asztalra dob egy tetszőleges kártyát. A bubi a gyermekkort, a dáma a tinédzserkort, a király a jelent, az ász pedig a jövőt jelenti. A következő játékosnak el kell mondania egy történetet a saját életéből, a kárt ya által jelölt “korszakból”.

 
VEZETŐI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS

Született vezető, vagy mesterektől tanult? A nyitottság, a probléma-érzékenység, a gyors döntési képesség, az érzelmi intelligencia csak gondolatébresztő felvetések a vezetői sikerességet meghatározó vonások palettáján. Mennyire vagyunk jó motivátorok, hogyan tudunk delegálni. Sikerül-e bevonni munkatársainkat a cél meghatározásába illetve a döntéshozatalba, tudunk-e coaching megközelítésben háttérből irányítani, moderálni vagy éppen bizalmat építeni, hogy vakon is kövessenek minket?

 

Vezetői stílus-teszt Milyen a stílusod? Vezetői stílusteszt (Hersey-Blanchard modell) személyes visszacsatolással, az esetleges iparági sajátosságok megvilágításával, ideális vezetői stílusprofil felállításával, kitekintéssel egyéb megközelítésekre is.

Labdahordozó Bízz vakon a fonöködben! Lehet? Képesek vagyunk rá? Át tudjuk-e adni az irányítást, amikor pont erre lenne szükség? A gyakorlat kiprovokálja és megélteti a résztvevőkkel ezeket a pillanatokat.

Toronyépítés - ki épít magassabbat Feladatkiadás, visszacsatolás, irányítás, delegálás: vajon megtaláljuk-e a megfelelő arányt? Mennyi visszacsatolást, mennyi irányítást igényel a munkatársunk? Van-e bizalmunk irányába, és ő hogy áll önbizalom, magabiztosság terén? Izgalmas, dinamikus feladat, ahol a végén válaszokat tudunk megfogalmazni a feltett kérdésekre.

30 szó - a hatékony értekezletKommunikációs sajátosságok demonstrálása egy pofonegyszerű, ám nagyon látványos gyakorlattal.

 KOMMUNIKÁCIÓ

Az emberek közötti kapcsolatok vezérlésének egyetlen korszerű eszköze a kommunikáció. Szervezeti környezetben a kommunikációs folyamatok minősége nem csak a munkatársak közötti kapcsolatrendszer életfontosságú tényezője, hanem közvetve a szervezet hatékonyságának is meghatározó eleme, továbbá a szervezetek közötti (partneri vagy versenytársi), illetve a szervezet és környezete közötti viszonyulások kizárólagos finomhangolási lehetősége.

 

Jó főnök vagy? Mérjük meg, mennyire! - Feladatkiadási gyakorlat korlátozott kommunikációs környezetben, nincs kérdezés, nincs szemkontaktus például. Teljesítményértékeléssel, kommunikációs korlátok beazonosításával.

Könyvelj fejben! A menedzsment "megveszi"?A gyakorlatban tulajdonképpen nem is a számoláson van a hangsúly, hanem a hatékony kommunikáción, különös tekintettel a meggyőzőkészségre. Páros kommunikációs gyakorlatok, személyre szabott kiértékeléssel.

Mennyire tudsz figyelni?A torzításmentes információ-áramoltatás, a kérdezéstechnika valamint az aktív figyelem készségeinek „újraélesztő” gyakorlata.

Építs kommunikációs imázsprofilt Személyes kommunikációs viselkedési lista saját vélemény és mások véleménye alapján. Lehetőség nyílik cég/iparág/tevékenység specifikus toborzó eszköz létrehozására (ideális kommunikációs profil).

Hajótöröttek (szinergia gyakorlat) - Az egyéni és csoportos döntések közötti különbségek illusztrálása, kipróbálása. Színesíthető időkényszerrel és „szupercsoporttal” is.

Építs egy fél hidat! Passzol a másiki félhez? Gyakorlat a különböző területek egymásra-utaltságának illusztrálására, valamint arra, hogy a felek képesek legyenek a partnerrel „láttatni” a saját szempontjaikat. A kész hidat végül technológiai, statikai (állóképesség) és esztétikai paraméterek alapján is értékeljük.

Nyerjetek, amennyit tudtok!Különböző rövid gyakorlatok a kooperáció kívánalmának gyakoroltatására. Versengés kontra együttműködés...

 KONFLIKTUSKEZELÉS

Bármely szervezeti kultúra egyik legmarkánsabb jellemzője a konfliktus-tolerancia. Nem az a kérdés, hogy konfliktusok vannak-e, hanem inkább az, hogy mernek-e véleményeket ütköztetni a munkatársak, készen állnak-e a konfrontációra (hangsúly a mi?-kérdésen, nem pedig a ki?-n), s ez által képesek-e gyakorolni higgadt kommunikációs stratégiákat és elegáns konfliktus-kezelési eljárásokat. Árulkodó jelek, ha „bólogató Tamások ” vesznek körül, vagy ha személyeskedő, gyakran érzelmi viharokká alakulnak az érdekegyeztető értekezletek…

 

Legyetek esküdtszék! teljes a konszenzus? - A teljes konszenzuson alapuló csoportos döntések meghozatalának gyakorlása. Egyben hatékony értekezletvezetési gyakorlat is – kipróbálható a moderátori szerep.

X vagy Y? Az érzelmi hullámvasút... Sok konfliktust generáló gyakorlat, míg a csapatok rájönnek, hogy a versengést, vagy a kooperációt jobb választani a sikeresség érdekében. Vajon saját célokat kövessünk, vagy rendeljük ezeket magasabb rendű célok alá?

Konfliktuskezelési szerepjátékok Különböző rövid forgatókönyvek a konfliktuskezelés gyakoroltatására. Érzelmi stabilitás, érzelmek kezelése, konfliktuskezelési stratégiák, kommunikáció a konfliktuskezelésben.

TK profil - milyen konfliktuskezelő vagy? Thomas-Kilmann teszt az egyéni konfliktuskezelési domináns magatartásformák feltérképezésére. Személyes visszacsatolás a munkahely specifikus hatékonyabb konfliktuskezelés elősegítése érdekében. 

 


 

TÁRGYALÁSTECHNIKA, SALES

Termékek vagy szolgáltatások értékesítésekor, álláspontok megbeszélésekor, érdekek egyeztetésekor vagy erőforrások elosztásakor létfontosságú felismerni az alapvetően követendő kommunikációs stratégiát. Melyek a sikeres tárgyalások ismérvei és melyek a leggyakrabban elkövetett hibák? Általános megközelítésben elmondható: ma elvárható a non-agresszív meggyőzés, az ügyfélmegtartás, a sales folyamatok testre szabása, az ügyfél-kapcsolatok elegáns kezelése.

 

Edelweiss - A pozicionális alku sajátosságainak megvilágítására alkalmas gyakorlat. Rövid, dinamikus, tanulságos.

High-tech business Az érdek alapú alku sajátosságainak megvilágítására alkalmas gyakorlat. Rövid, dinamikus, tanulságos.

Narancsliget, strucctojás Izgalmas tárgyalási szerepjáték, amely során a résztvevők a tárgyalástechnika, az érvelés-technika, a meggyőzés elemeit gyakorolhatják és finoman lavírozhatnak a pozicionális és az érdekalapú alku határmezsgyéjén.

Milyen színű vagyok?A tárgyalási taktika testreszabása, az asszertivitásra és a kapcsolatápolásra való törekvés professzionális megalapozása a tárgyalópartnerek személyes sajátosságai alapján.

ÁRAJÁNLAT

 

CATERING

 

SZÁLLÁS

 

FOTÓ ÉS VIDEÓ

 

AJÁNDÉKOK

 

BIZTOSÍTÁS

 

REFERENCIÁK