KÉSZSÉGFEJLESZTÉS (MODUL)

SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS, ÖNISMERET, ASSZERTIVITÁS
Minden hatékonyságnövelő folyamat önvizsgálattal kezdődik. Tisztában vagyunk-e erősségeinkkel, gyengeségeinkkel, tudunk-e visszacsatolást adni és kapni, tudunk-e nemet mondani, dicséretet és kritikát fogadni és adni? S mindezt profi módon, elegánsan?

 

 

 

Számold meg!
Meggyőzhető vagy?
Strukturált gyakorlat képzeletbeli időkényszerrel az asszertivitás, a merev álláspontok tartása veszélyeinek, illetve a nem létező korlátok lebontása szükségességének demonstrálására. Öt másodpercre felvillantott ábrán kell megszámolni az elemeket. Tagok közötti kommunikáció csak később engedélyezett.

Alkoss képet ösztönösen!
Erősen pozitív kicsengésű élményt nyújtó páros vagy háromfős gyakorlat az ösztönös emberismeret, énképerősítés, visszacsatolás adásának gyakoroltatására. Adott kategóriákba kell besorolni a partnert/partnereket, indoklással. Például, ha fa lennél, akkor nyír lennél, mert olyan úttörő, jól alkalmazkodó vagy, mint a nyír. Határozd meg Magad mint márkát, majd add el! Önprezentációs gyakorlat az erősségek kiemelésével, önbizalom- és magabiztosság-növelő hozammal. Követni kell a márka-meghatározás alapelveit: versenyelőny, egyediség, azonosíthatóság, megbízhatóság, megkülönböztethetőség stb.

Rajzold meg a csapatod, mint járművet!
Hasonlít a márka-meghatározáshoz, de itt a csapatról van szó és az ábrázolásnak vannak jól értelmezhető szimbolikus elemei (például: mozog, vagy áll a jármű, ki vezeti stb.) A művet prezentálni is kell.

Bírod a frusztrációt? Varázsbogár
Lehetetlennek tűnő feladat megoldása. Többféle probléma-megoldási stratégia kipróbálására „kényszeríti” a csapatot, illetve képet kapunk a frusztráció és az ambiguitás tűrés mértékéről is, melyek a kreativitáshoz elengedhetetlenek.

Életképek
Csapatonként egy pakli franciakártya (illetve onnan is csak bubi, dáma, király és az ász) szükséges a játékhoz és semmi más.  A csapatok létszáma 5-7 fő, a kezdő játékos az asztalra dob egy tetszőleges kártyát. A bubi a gyermekkort, a dáma a tinédzserkort, a király a jelent, az ász pedig a jövőt jelenti. A következő játékosnak el kell mondania egy történetet a saját életéből, a kártya által jelölt “korszakból”.

A rejtélyes Ő
A játék kezdetén mindenki titokban ki választ egy kollégát és annak néhány tulajdonságát egy papírdarabra jegyzi. Ezek után az összes papírdarabot egy kalapba tesszük, és mindenki kihúz belőle egyet. Indulhat az ismerkedés, meg kell találni, kire vonatkozik a leírás!

Közös többszörös, közös nevező
A csapattagok triókat alkotva beírják a háromszögbe feltérképezett közös tulajdonságaikat, majd megosztják ezeket a többiekkel. Extra kapcsolódási pontok, meglepő közös vonások, erősödő csapatkohézió. Született vezető vagy? Netán mesterektől tanultad? Tombol a karizma és te vagy az igazi vezér? 


VEZETŐI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS
A nyitottság, a problémaérzékenység, a gyors döntési képesség, az érzelmi intelligencia csak gondolatébresztő felvetések a vezetői sikerességet meghatározó vonások palettáján. Mennyire vagyunk jó motivátorok, hogyan tudunk delegálni? Sikerül-e bevonni munkatársainkat a cél meghatározásába illetve a döntéshozatalba, tudunk-e coaching megközelítésben háttérből irányítani, moderálni vagy éppen bizalmat építeni, hogy vakon is kövessenek minket?

Vezetői stílust-teszt
Milyen a stílusod? Vezetői stílusteszt (Hersey- Blanchard modell) személyes visszacsatolással, az esetleges iparági sajátosságok megvilágításával, ideális vezetői stílusprofil felállításával, kitekintéssel egyéb megközelítésekre is.

Labdahordozó
Bízz vakon a főnöködben! Lehet? Képesek vagyunk rá? Át tudjuk-e adni az irányítást, amikor pont erre lenne szükség? A gyakorlat kiprovokálja és megélteti a résztvevőkkel ezeket a pillanatokat. 

Elmondom, mi van 
Komplex feladatkiadás és delegálás speciális körülmények közepette, a katartikus vezetői élmény!

Toronyépítés - ki épít magasabbat?
Feladatkiadás, visszacsatolás, irányítás, delegálás: vajon megtaláljuk-e a megfelelő arányt?

LEGO land 
Egy sor szerep, s a hozzájuk való szabály-rendszer. Elkészül-e a mestermű? A szervezeti/csoportkommunikáció szenzációs szimulátora...

30 szó - a hatékony értekezlet
Kommunikációs sajátosságok demonstrálása egy pofonegyszerű, ám nagyon látványos gyakorlattal.

CSI-helyszínelők
A csapattagoknak leosztott információdarabkákból kell meg válaszolni a krimibe illő kérdéseket. Kooperáció, információmegosztás, információ rendszerezés és hatékony csapatmunka gyakorlása. Mikor megy a precizitás a hatékonyság rovására?

Titkosírás
Fejtsétek meg az üzenetet együtt! Aki leghamarabb megfejti, az győz. Együttműködés, munkamegosztás, koordináció, kommunikáció mi kell a jó csapatmunkához?

 

KOMMUNIKÁCIÓ

Az emberek közötti kapcsolatok vezérlésének egyetlen korszerű eszköze a kommunikáció. Szervezeti környezetben a kommunikációs folyamatok minősége nem csak a munkatársak közötti kapcsolatrendszer létfontosságú tényezője, hanem közvetve a szervezet hatékonyságának is meghatározó eleme, továbbá a szervezetek közötti (partneri vagy versenytársi), illetve a szervezet és környezete közötti viszonyulások kizárólagos finomhangolási lehetősége.

 

 

Építés-vezető
Sikerül-e láttatni a csapattal a számomra nyilvánvalót? Létrejön-e ugyanaz az építmény a fal/paraván másik oldalán? Kommunikáció felsőfokon…

Mértani formák játéka
A feladat által megkívánt mértani alakzat létrehozása korlátozott kommunikációs környezetben. Irányítás, együttműködés, stratégia, mind-mind nyomnak a latban…

Zoom
A csapat tagjai egy sorozatot raknak össze úgy, hogy minden csapat tag csak egy elemet lát, de ezt nem mutathatja meg a többieknek. Elbeszéléssel, elmondással kell felépíteniük a helyes egymásutániságot.

Alternatíva
A játék gyors, versenymentes, mégis hatékonyan segíti a csapattagok egymás közötti kapcsolatának erősítését, valamint a pozitív gondolkodásmód kialakítását. A csoportot párokra osztjuk, ahol az egyik fél elmesél a másiknak egy általa a közelmúltban átélt negatív élményt. A másik fél megpróbál ebből a negatív eseményből “pozitívat varázsolni”, kérdések segítségével. Egy forduló 7-8 percig tart, utána párcsere.

Mennyire tudsz figyelni?
A torzításmentes információ-áramoltatás, a kérdezéstechnika valamint az aktív figyelem készségeinek „újraélesztő” gyakorlata. Építs kommunikációs imázs profilt! Személyes kommunikációs viselkedési lista saját vélemény és mások véleménye alapján. Lehetőség nyílik cég/iparág/tevékenység specifikus toborzó eszköz létrehozására (ideális kommunikációs profil).

Hajótöröttek (szinergia gyakorlat)
Az egyéni és csoportos döntések közötti különbségek illusztrálása, kipróbálása. Színesíthető időkényszerrel és „szupercsoporttal” is.

Építs egy fél hidat!
Passzol a másik félhez? Gyakorlat a különböző területek egymásra utaltságának illusztrálására, valamint arra, hogy a felek képesek legyenek a partnerrel „láttatni” a saját szempontjaikat. A kész hidat végül technológiai, statikai (állóképesség) és esztétikai paraméterek alapján is értékeljük.


KONFLIKTUSKEZELÉS
Bármely szervezeti kultúra egyik legmarkánsabb jellemzője a konfliktus-tolerancia. Nem az a kérdés, hogy konfliktusok vannak-e, hanem inkább az, hogy mernek-e véleményeket ütköztetni a munkatársak, készen állnak-e a konfrontációra (hangsúly a „mi? ” kérdésen, nem pedig a „ki?”-n van) s ez által képesek-e gyakorolni higgadt kommunikációs stratégiákat és elegáns konfliktuskezelési eljárásokat. Árulkodó jelek, ha „bólogató Tamások ” vesznek körül, vagy ha személyeskedő, gyakran érzelmi viharokká alakulnak az érdekegyeztető értekezletek…

 

Legyetek esküdtszék!
Teljes a konszenzus? A teljes konszenzuson alapuló csoportos döntések meghozatalának gyakorlása. Egyben hatékony értekezletvezetési gyakorlat is, kipróbálható a moderátori szerep.

X vagy Y?
Az érzelmi hullámvasút... Sok konfliktust generáló gyakorlat, míg a csapatok rájönnek, hogy a versengést, vagy a kooperációt jobb választani a sikeresség érdekében. Vajon saját célokat kövessünk, vagy rendeljük ezeket magasabb rendű célok alá?

Alpokalja dilemma
A gyakorlatban tulajdonképpen nem is a számoláson van a hangsúly, hanem a hatékony kommunikáción, különös tekintettel a meggyőzőkészségre és a konfrontáció toleranciára. Páros kommunikációs gyakorlatok, személyre szabott kiértékeléssel.

TK profil. Milyen konfliktuskezelő vagy?
Thomas-Kilmann teszt az egyéni konfliktuskezelési domináns magatartásformák feltérképezésére. Személyes visszacsatolás a munkahelyspecifikus, hatékonyabb konfliktuskezelés elősegítése érdekében.us hatékonyabb konfliktuskezelés elősegítése érdekében.


TÁRGYALÁSTECHNIKA, SALES

Termékek vagy szolgáltatások értékesítésekor, álláspontok megbeszélésekor, érdekek egyeztetésekor vagy erőforrások elosztásakor létfontosságú felismerni az alapvetően követendő kommunikációs stratégiát. Melyek a sikeres tárgyalások ismérvei és melyek a leggyakrabban elkövetett hibák? Általános megközelítésben elmondható: ma elvárható a non-agresszív meggyőzés, az ügyfélmegtartás, a sales folyamatok testre szabása, az ügyfél-kapcsolatok elegáns kezelése.

 

 

Add el nekem!
A klasszikus „Add el nekem ezt a tollat!” (Wall Street farkasa) adaptációja a haszonérték szenzációs illusztrálására.

High-tech business & Edelweiss
A pozicionális és az érdekalapú alku sajátosságainak megvilágítására alkalmas magával sodró, dinamikus, tanulságos gyakorlatok.

Narancsliget, strucctojás
Izgalmas tárgyalási szerepjáték, amely során a résztvevők a tárgyalástechnika, az érvelés-technika és a meggyőzés elemeit gyakorolhatják, miközben finoman lavírozhatnak a pozicionális és az érdekalapú alku határmezsgyéjén.ben finoman lavírozhatnak a pozicionális és az érdekalapú alku határmezsgyéjén.

Milyen színű vagyok?
A tárgyalási taktika testreszabása, az asszertivitásra és a kapcsolatápolásra való törekvés professzionális megalapozása a tárgyalópartnerek személyes sajátosságai alapján.mélyes sajátosságai alapján.

Letölthető "Csapatépítő programok, tréningek 2017/18 kiadványunk"

ÁRAJÁNLAT

 

CATERING

 

SZÁLLÁS

 

FOTÓ ÉS VIDEÓ

 

AJÁNDÉKOK

 

BIZTOSÍTÁS

 

REFERENCIÁK